• Παραδείγματα επαγγελματιών προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR

  Ως γενικό παράδειγμα αναφέρουμε ότι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται (συλλέγει, αποθηκεύει, ενημερώνει, διαγράφει) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλει να συμμορφωθεί με το GDPR.

  Σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα επαγγελματιών που οφείλουν να συμμορφωθούν. Φυσικά κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και να διαμορφώνονται κατάλληλα οι διαδικασίες συμμόρφωσης.

  • Ιατρός – Επαγγέλματα Υγείας, οι οποίοι μάλιστα επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
  • ΝΠΔΔ – σύλλογος (Υποχρεωτικά και διορισμός DPO)
  • Παιδικός σταθμός που συλλέγει μάλιστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου (π.χ. ηλικίες 2-5 ετών). Η εταιρεία (παιδικός σταθμός) μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός παιδιού βάσει συγκατάθεσης (Άρθρα 8 και 12 ΓΚΠΔ) εφόσον έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του γονιού ή κηδεμόνα τους μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Το όριο ηλικίας για τη λήψη γονικής συγκατάθεσης ποικίλλει από τα 13 έως τα 16 έτη, ανάλογα με την ηλικία που καθορίζεται εν προκειμένω σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία και επικοινωνία που απευθύνεται σε ένα παιδί είναι εύκολα προσβάσιμη και σε σαφή και απλή γλώσσα η οποία είναι ευνόητη για ένα παιδί.
  • Web Site – eshop το οποίο συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πιθανώς να καταρτίζει προφίλ των μελών. Ακόμη και εάν η συλλογή είναι απαραίτητη προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τον αγοραστή (σχέση πωλητή αγοραστή), ο ιστότοπος οφείλει να ενημερώσει το μέλος – επισκέπτη (ή αγοραστή) για τη δικαιώματα του και να του παράσχει τις εγγυήσεις για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που τον αφορούν
  • Κατάστημα λιανικής πώλησης το οποίο μάλιστα συλλέγει πληροφορίες από το πελατολόγιο με σκοπό μελλοντικές προωθητικές ενέργειες
  • Γυμναστήριο, το οποίο συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του και πιθανότατα επεξεργάζεται και «ευαίσθητα» δεδομένα με σκοπό δημιουργίας «σωματικού» προφίλ για δημιουργία προγράμματος εκγύμνασης
  • Παιδότοπος, ο οποίος εκτός των απαραίτητων πληροφοριών που συλλέγει για τα ανήλικα (όνομα επίθετο κ.λ.π.) πιθανότατα να προβαίνει σε τακτική και  συστηματική παρακολούθηση των «υποκείμενων» (π.χ. με σταθερή παρακολούθηση μέσω κάμερας ή/και WebCam)
  • Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης – ξένων γλωσσών , το οποίο συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων μαθητών, πιθανότατα δε και για ηλικίες<15-16.

  Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση.