• Υπηρεσίες εκπαίδευσης - σεμινάρια

  Η e-dinet σας παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στο χώρο σας σε θέματα που αφορούν την Τεχνολογία της Πληροφορίας .
  Όλοι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές είναι πτυχιούχοι σχολών Πληροφορικής , με διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο.

  Η e-dinet αναλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θέματα Πληροφορικής
  • Ατομική εκπαίδευση σε θέματα Inernet
  • Εγκατάσταση λογαριασμών e-mail και εκμάθηση χειρισμού outlook express - internet explore, web browsers
  • Εξειδικευμένα θέματα Πληροφορικής
  • Σεμινάρια σε θέματα της επιλογή σας
  • Ομαδικά σεμινάρια προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Internet ή αντικείμενο της επιλογής σας
  • Εκμάθηση γλώσσας προγραμματσιμού για web (php)
  • Εκμάθηση σχεδιασμού και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων και βάσεων κατάλληες για Web (Sql Server, MySql)
  • Ασφάλεια διαδικτύου - ασφαλής πλοήγηση-κίνδυνοι (κατάλληλο και για γονείς

  Επικοινωνήστε μαζί μας , ή περιγράψτε το αντικείμενο εκπαίδευσης που σας ενδιαφέρει και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο συνεργασίας μαζί μας.